Contact (u kunt in het Nederlands, Frans of Engels schrijven).

English

Frans


Ik zou me beschrijven als een activist in veel sociale domeinen. Ik probeer gelijkheid en solidariteit op alle niveaus te promoten. Ik leef in België en probeer consequent te zijn met mijn opinies. Een van mijn favoriete citaten (van Montesquieu bijna 4 eeuwen geleden) is:

"Zou ik iets kennen dat nuttig is voor mij maar slecht voor mijn familie, ik zou het verwerpen,

Zou ik iets kennen dat nuttig is voor mijn familie maar slecht voor mijn vaderland, ik zou het proberen te vergeten,

Zou ik iets kennen dat nuttig is voor mijn vaderland maar slecht voor Europa of nuttig voor Europa maar slecht voor de wereld, ik zou het als een misdaad beschouwen."

Hierna vindt u informatie en links in verband met mijn activiteiten. Opgepast: de meeste sites werden niet door mij gemaakt. Dus ben ik niet verantwoordelijk voor hun inhoud en de auteurs van de sites zijn niet verantwoordelijk voor mijn opinies. Alle opmerkingen zijn welkom.

Om me op andere virtuele plekken te volgen (meestal in het Frans):
blog (RSS), Twitter, Facebook, Google +, LinkedIn.

.

Geïnteresseerd door politiek?

Geïnteresseerd door sociale vragen?

Geïnteresseerd door mijn andere passies?

 

Mijn eerste politieke partij is Ecolo. Niet perfect, niet genoeg van links maar veruit de beste keuze in het Franstalig gedeelte van het land. Ik ben een van de 4 gedelegeerden van Ecolo in de Europese Groene partij en ik heb aan het laatste Wereldcongres van de groene partijen deelgenomen. ik ben actief op het federaal niveau, op gewestelijk niveau (Brussel wat mij betreft) en op gemeentelijk niveau. In Sint-Jans-Molenbeek, ben ik afgevaardigd bestuurder bij "Le Logement molenbeekois" (sociale woningen). Ik ben eveneens lid van de Nederlandstalige zusterpartij Groen. Lees een artikel over mij in GroenLinks magazine.

 

 

Biologische onsterfelijkheid. Ik hoop dat we ooit niet meer van ouderdom zullen sterven. Dan zullen we de mythe van de Draak-Tiran als een profetische tekst beschouwen. Ik ben covoorzitter van de vereniging Heales (Healthy Life Extension Society). Ze publiceert de nieuwsbrief "de dood van de dood" en heeft in 2012 een conferentie over "Healthy Ageing" georganiseerd.

In 2013, heb ik een boek met als titel: Et si on arrêtait de vieillir ! : Réalité, enjeux et perspectives d'une vie en bonne santé beaucoup plus longue geschreven.

Mijn publieke tussenkomsten in verband met deze vragen zijn op een specifieke website gewijd aan een langer leven te vinden.

 

Technologische vooruitgang is buitengewoon wat betreft positieve aspecten, maar ook wat betreft gevaren (existentiële risico's). In deze context ben ik vicevoorzitter van de vereniging AFT-Technoprog.

Het is niet meer origineel maar ik bewonder
Wikipedia, de buitengewone encyclopedie die iedereen mag verbeteren. Ik ben ook een constante gebruiker van veel diensten van Google (maar ik vind het jammer dat er geen alternatief georganiseerd door een overheid bestaat).

 

Werelddemocratie.

Meer dan 3 duizend jaar geleden had iemand het vreemd idee om te beslissen wie gelijk had door het aantal voor- en tegenstanders te tellen. En hij vond dat (terecht) beter dan de sterkste of de slimste te laten beslissen.

Het idee om alle mensen van de wereld samen te laten stemmen en zo samen te laten beslissen is een stuk recenter.

 

De Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid is het Belgische federale ministerie waar ik als jurist werk sinds 1989. Ik ben daar momenteel informatieambtenaar en ook vakbondsafgevaardigde van de ACOD.

 

Reizen. U kunt foto's zien die ik een beetje overal in de wereld genomen heb: Brazilië, India, Mali, Mauritanië, Sinaï, Thailand, Zuid-Afrika... maar ook in België en in de rest van Europa. U kunt ook een paar niet toeristische foto's raadplegen.

 

Republikeinen. België is nog steeds een monarchie. Dat is een archaïsme maar jammer genoeg nog zeer populair in dit klein land. Ik ben lid van de CRK, de Republikeinse Kring van België.

 

Ik geef een groot deel van mijn inkomen aan Ngo's. Voor mij is het een absolute plicht om op dit vlak te blijven helpen zolang er nog vrouwen, mannen en kinderen van honger sterven omdat ze niet genoeg inkomen hebben om hun basisbehoeften te voldoen.

Andere (oude) sites: Voor de geboorte van Wikipedia en Dmoz, had ik de site Belgian sites gemaakt (niet meer geactualiseerd). Ik heb ook een aantal andere sites gemaakt, o.a. in verband met sociale zekerheid. Meer en meer beschouw ik dat bijna alles op het internet te vinden is maar men moet weten hoe en waar te zoeken!

 

Opinions inhabituelles (ongewone meningen). Hier vindt u mijn mening over politieke vragen. Vaak op een polemische manier uitgedrukt. U kunt ook andere van mijn artikels lezen:

Een
tweemaandelijkse nieuwsbrief in verband met de sociale woningen in het Brussels gewest:
La lettre bimestrielle des logements sociaux

Nous sommes de plus en plus riches (we worden steeds rijker) (2004) (in tegenstelling tot wat veel mensen denken)

Les pièges de la pauvreté (armoedevallen) (1997)

Les consultants des entreprises publiques : collaborateurs, mercenaires ou parasites? (over consultants bij de overheid)(2003)

Tenslotte een beetje utopie, een korte tekst met een beschrijving van de société idéale (ideale maatschappij) en les questions sociétales les plus importantes (de meest belangrijke sociale vragen)

 

Collectif Solidarités contre l’exclusion. Ik ben actief lid van deze organisatie die voor meer rechten voor de meest uitgesloten mensen in België vecht. Tussen 1995 en 2007, ben ik ook raadslid geweest van het Openbaar centrum van maatschappelijk welzijn (OCMW) van Sint-Jans-Molenbeek. Alles wat betreft sociale minima interesseert me veel.

 

Over mijn familie en ik: omdat het ook andere mensen betreft is er geen link (privacy). Ik ben in 1962 in Etterbeek (Brussel) geboren en ik woon met mijn partner en onze dochter in Molenbeek (Brussel).

http://www.utopianchronicles.org/images/photodc.jpg

 

Laatste actualisatie: december 2013.